Piramidy wieloosobowe

Piramidy wieloosobowe

Na zajęciach wychowania fizycznego realizujemy dodatkowe zagadnienia z gimnastyki sportowej dziewcząt.
Piramidy są jedną z odmian ćwiczeń akrobatycznych o charakterze równoważno – statycznym. Ćwiczenia te są atrakcyjne dla uczennic, ponieważ wprowadzają nowe elementy oraz wykorzystują już znane.
Dziewczęta rozwijają się ruchowo, jednocześnie współdziałają w grupie ucząc się: polegać na sobie, wzajemnie się asekurować i wspierać.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150