"Na piątkę z plusem"

Rekrutacja

„Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” – rekrutacja

Projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” jest realizowany w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów biorących udział w projekcie, tj. kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje uczenia się oraz kompetencje społeczne. Ważnym elementem projektu jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów.

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt wzbogacający realizację zajęć, w tym między innymi: tablice interaktywne, projektory, ekrany, laptopy oraz gry edukacyjne.

Projekt będzie trwał do 31.07.2018 roku. Budżet projektu wynosi 1.920.840,00 złotych. Łącznie udział w realizacji wezmą 544 osoby w tym 464 uczniów oraz 80 nauczycieli.

a) zajęcia z dla uczniów szkół podstawowych:

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, naukowo-techniczne, społeczne) z zastosowaniem programu edukacyjnego i platformy e-lerningowej
pokazy naukowe
zajęcia z języka angielskiego wraz z platformą e-lerningową

Pod poniższym linkiem znajdą państwo formularze zgłoszeniowe:

 

 

http://www.lebork.pl/http://www.lebork.pl/aktualnosci/do-14-wrzesnia-rekrutacja-do-projektu-na-piatke-z-plusem-wzmacnianie-kluczowych-kompetencji-wsrod-uczniow-leborskich-szkol/

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150