Nagroda Dyrektora z okazki Dnia Edukacji Narodowej

Nagroda Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani dyrektor Mariola Małecka wraz z panią wicedyrektor Bożeną Brzeską wręczyły nauczycielom oraz pracownikom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zarówno dydaktyczo – wychowawczej jak i administracyjno – gopsodarczej.

Wręczenie nagród nastąpiło w gabinecie dyrektora z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150