Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Od 1 marca 2018 roku rozpoczyna się nabór na rok szkolny 2018/2019 do lęborskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Nabór do szkół podstawowych rozpocznie się 3 kwietnia.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobrać w odpowiednich placówkach w niżej wymienionych terminach:

przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – od 1.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

szkoły podstawowe – od 3.04.2018 r. do 8.06.2018 r.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork. Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Placówki w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będzie wychowanie przedszkolne:

 • Przedszkole Nr 1
 • Przedszkole Nr 2
 • Przedszkole Nr 5
 • Przedszkole Nr 6
 • Przedszkole Nr 9
 • Przedszkole Nr 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 – oddziały 5-godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 – oddziały 5-godzinne

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej jak 3 wybranych szkół.

Placówki w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku XXVI – 363/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oraz terminów naboru na rok 2018/2019 znajdziecie Państwo w załącznikach.

Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Kryteria-naboru-do-klas-pierwszych-szk-podstawowych Nabory-na-rok-szkolny-2018-przedszkola Terminy-przeprowadzania-postpowania-rekrutacyjnego-i-postpowania Terminy-przeprowadzenia-postpowania-rekrutacyjnego-i-postpowania Zasady-oglne-naboru-na-rok-szkolny-2018-2019

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150