"Możesz odkryć siebie na nowo"

„Możesz odkryć siebie na nowo”

Dnia 21.11.2017 roku uczniowie klas IV -VI uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym  „Możesz odkryć siebie na nowo” przygotowanym przez aktorów „Teatru Kurtyna” z Krakowa.

Sceniczna droga, którą bohater spektaklu poprowadził uczniów, to w istocie kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Czy zaspokojenie potrzeby akceptacji środowiskowej warte jest poniesienia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności?

Na te pytania spektakl dał uczniom jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem scenicznego bohatera. Odnajduje on drogę do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla osoby starszej i bezradnej. I to ostatnie zdarzenie sceniczne przyniosło ze sobą kolejną zmianę, tym razem dla całego środowiska rówieśniczego naszego bohatera.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150