Międzynarodowy Konkurs Informatyczny – BÓBR – wyniki wkrótce

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny – BÓBR – wyniki wkrótce

W dniach 10, 12 i 13 listopada, aż  55 uczniów naszej szkoły z klas II-VII, przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu Informatycznego – „Bóbr”. W roku 2020, w dobie pandemii, do Konkursu Bóbr przystąpić można było zarówno ze szkoły – jak co roku pod okiem nauczyciela prowadzącego, jak i z domu, gdzie uczniowie wykonywali zadania konkursowe samodzielnie.

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr były na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczyły budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często były związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwiło uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania były testowe. Aby rozwiązać zadanie należało: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których była mowa w zadaniu. Rozwiązania można było poprawiać.

Wyniki będą wkrótce!!!

Koordynator konkursu – Anna Piekarczyk

Bóbr – to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kangur.

Harmonogram szczegółowy (Konkurs Bóbr 2020):

10 listopada 12:00-13:00 Junior klasy VII-VIII – przystąpiło 15 uczniów
12 listopada 12:00-13:00 Benjamin klasy IV-VI – przystąpiło 29 uczniów
13 listopada 12:00-13:00 Skrzat klasy I-III – przystąpiło 11 uczniów

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150