LĘBORSKA KARTA UCZNIA

Informujemy, zbliża się końcowy termin składania wniosków o wydanie LĘBORSKIEJ KARTY UCZNIA, uprawniającej  do korzystania z bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia) oraz klas gimnazjalnych. Prosimy o dostarczanie wypełnionych wniosków wychowawcom klas.

Uprawnienie wprowadzono § 5 lit. c (załącznik nr 1) do uchwały Nr XXVI-443/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 2346 ze zm.). Natomiast treść uchwały NR XXXIII-496/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. dostępna jest pod adresem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLeborku/document/481693/Uchwa%C5%82a-XXXIII-496_2018

Wszystkich rodziców dzieci zameldowanych w Gminie Miasto Lębork prosimy o niezwłoczne wypełnienie wniosków oraz przekazanie ich wychowawcom klas.

t.j. uchwały xxvi-443-2013 (1)

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150