Konkurs Programowania „Pomorski Czarodziej 2020” – kolejny etap po wakacjach.

Konkurs Programowania „Pomorski Czarodziej 2020” – kolejny etap po wakacjach.

Pomimo niespodziewanych trudności związanych z epidemią koronawirusa, chcielibyśmy dokończyć tegoroczną edycję konkursu „Pomorski Czarodziej”.

Ze względu na okoliczności zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia rejonowego etapu konkursu. Tym samym wszyscy uczestnicy etapu szkolnego zakwalifikowali się do finałowego etapu wojewódzkiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie pani Anny Piekarczyk.

 1. Jan Bizewski 2c
 2. Marta Mach 2a
 3. Oskar Jankowski 2c
 4. Kalina Gołębiewska
 5. Konstanty Piotrowski
 6. Stanisław Rutecki 2c
 7. Agata Wenek 2c
 8. Lena Kotłowska 2a
 9. Hubert Wasilkowski 2a
 10. Julian Rutecki 2c
 11. Borys Sobieraj 2c
 12. Jakub Przybylski 2a

Finał planujemy przeprowadzić na przełomie września i października. Etap wojewódzki (150 minut, on-line).

Jeśli szkoły pozostaną zamknięte w nowym roku szkolnym, finał zostanie przeprowadzony w sposób zdalny.

O dokładnym terminie oraz sposobie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego poinformujemy Państwa we wrześniu.

Do zobaczenia po wakacjach,

Pomorscy Czarodzieje – organizatorzy konkursu

 

Konkurs organizowany jest przez wolontariuszy firmy IntelTechnology Poland w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.

Celem organizacji tego konkursu jest rozwijanie zainteresowań algorytmiką i technologią informatyczną oraz popularyzowanie programowania w klasach szkół podstawowych. Konkurs ma sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań, pobudzać do twórczego myślenia, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz docelowo przyczynić się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia.

Przypominam, że zawodnicy rozwiązują zadania w formie on-line, każdy uczestnik przy jednym komputerze. Uczestnicy, dopiero po zalogowaniu się i wprowadzeniu odpowiedniego kodu kontroli dla swojej grupy widzą zadania i mogą rozpocząć pracę.

Zawodnik zawsze widzi czas pozostały do końca konkursu i  sam wysyła swoje pliki do Platformy w trakcie konkursu. Rozwiązania uczniów ocenia serwer konkursowy Baltie. Ostateczny ranking zawodnika zależy od liczby i od średniej rankingu wszystkich poprawnie rozwiązanych zadań. W przypadku zgody, wyżej oceniany jest zawodnik, który lepiej rozwiązał trudniejsze zadanie.

Koordynator konkursu  – Anna Piekarczyk

 

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150