Karty magnetyczne na obiadach

Prosimy wszystkich rodziców o przypominanie swoim dzieciom o obowiązku noszenia ze sobą kart magnetycznych na obiady.

Jest to niezbędne do weryfikacji ilości wydanych w danym dniu obiadów.

O zagubionej karcie prosimy niezwłocznie poinformować intendentkę oraz wpłacić na konto szkoły 10 zł, wpisując w tytule przelewu: „karta, imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Sprawę prosimy potraktować jako pilną.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150