Informacja o konsultacjach od 01.06.2020 r.

Informacja o konsultacjach dla uczniów od 01.06.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 14 maja 2020 r. nakładającym obowiązek zorganizowania konsultacji uczniom z nauczycielami na terenie szkoły informuję, że będą one odbywały się według harmonogramu, który otrzymają rodzice klas 4-6 w wiadomości prywatnej poprzez e-dziennik.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150