INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY !!!

WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 10 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.

 

  • ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.
  • NUMER KONTA DO WPŁAT
  • BANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619
  • Tytuł przelewu : Obiad za m-c …………………, imię , nazwisko i klasa ucznia.

LISTOPAD 2021r

UCZEŃ – 19dni x 3,50 =66,50 zł

            NAUCZYCIEL – 19 dni x 5,00zł =  95,00 zł

GRUDZIEŃ 2021 r

            UCZEŃ  – 16 dni x 3,50zł = 56,00 zł

            NAUCZYCIEL  – 16 dni x  5,00zł =80,00 zł

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150
Skip to content