Ferie zimowe w SP3

Ferie zimowe w SP3

Zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia podczas ferii zimowych organizowane u nas w szkole.

  1. Zajęcia na lodowisku –  Jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego może być wyjście na lodowisko. Dlatego też nasza szkoła podczas ferii proponuje zajęcia, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, podnosić umiejętności, a przede wszystkim połączyć świetną zabawę z nauką jazdy na łyżwach. Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu zapewnia uczniom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości. Wyjazdy na lodowisko stanowić będą dla dzieci doskonałą okazję do poznania sportów zimowych, co niejednokrotnie wyzwoli u nich chęć kontynuowania tych zajęć w chwilach wolnych od nauki w szkole. (obowiązują zapisy u p. Dubickiej, p. Stacheckiej i p. Wrońskiej)
  2. Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej – Celem tych zajęć jest: rozwijanie zainteresowań sportowych, czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach, opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne, wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku, zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,  poznawanie przepisów gier i zabaw, kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości, wdrażanie wychowanków do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych. W ramach zajęć sportowych będą realizowane: gry zespołowe (piłka nożna, siatkowa i koszykówka, unihokej), gimnastyka, zabawy ruchowe i integracyjne.
  3. Kawiarenka internetowa – Udział w proponowanych zajęciach przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na zajęciach zostają wprowadzeni w świat Internetu, przestrzegając zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z informacji znajdujących się w sieci, a także krytycznego podejścia do ich wiarygodności. Nabędą umiejętności poszukiwania, porządkowania  i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Poznają zasady udostępniania danych z poszanowaniem praw autorskich i licencji. Ponadto w ramach tych zajęć, dzieci pod okiem nauczyciela będą miały okazję skorzystać z gier i platform edukacyjnych rozwijających ich umiejętności przedmiotowe.
  4. Kodowanie/programowanie – Zajęcia z kodowania realizowane w czasie ferii zimowych będą kontynuacją programu innowacyjnego dla klas I -III „Koduj z klasą”. Zajęcia będą rozwijały logiczne myślenie, umiejętność współpracy i planowania. Będziemy pracować online oraz offline. Na spotkaniach będziemy kodować na macie do kodowania i na interaktywnym generatorze. Zajęcia uatrakcyjnią nam zabawy z kolorowymi kubeczkami, kodowanie za pomocą kolorowych sekwencji z pomocą Ozobotów oraz programowanie ruchu, dźwięku i sygnału Photona poprzez pracę na tablecie. Będziemy również pracować na platformach internetowych.
  5. Spotkania z językiem angielskim – Uczestnictwo w spotkaniach z językiem angielskim ma na celu rozwijanie wśród uczniów postawy ciekawości, otwarcia na świat, tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie doświadczeń poprzez naukę języka angielskiego oraz kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia, prowadzone głównie poprzez zabawę i gry mają na celu zwiększenie pewności siebie u uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponadto uczniowie wzbogacą słownictwo i wykształcą umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym.

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych 2019

Zajęcia odbywać się od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

9:00 – 10:30 – kawiarenka internetowa

10:30 – 12:00 – spotkania z językiem angielskim

9:00 – 10:30 – lodowisko (obowiązują zapisy)

9:00 – 11:15 – kodowanie/programowanie

10:30 – 12:00 – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150