Ferie zimowe 2020 w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

DESCRIPTION

Ferie zimowe 2020 w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych 2020

I TYDZIEŃ

                Rodzaj            zajęć Termin LODOWISKO KLASY I-VI KAWIARENKA INTERNETOWA KLASY I-VI PROGRAMOWANIE KLASY IV-VI KODOWANIE PROGRAMO-WANIE KLASY I-III GRY I ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM KLASY IV-VI
Poniedziałek 13.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Wtorek 14.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Środa 15.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Czwartek 16.02.2020 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Piątek 17.01.2020 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15

II TYDZIEŃ

               Rodzaj zajęć Termin LODOWISKO KLASY I-VI KAWIARENKA INTERNETOWA KLASY I-VI KODOWANIE PROGRAMO-WANIE KLASY I-III GRY I ZABAWY              Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM KLASY I-VI
Poniedziałek 20.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Wtorek 21.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Środa 22.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Czwartek 23.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15
Piątek 24.01.2020 9:00 – 10:30 10:30 – 11:15 9:00 – 11:15 9:00 – 11:15


Poniżej opis poszczególnych zajęć:

  • Zajęcia na lodowisku –  nasza szkoła podczas ferii proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, podnosić umiejętności, a przede wszystkim połączyć świetną zabawę z nauką jazdy na łyżwach. Zabawa na lodzie korzystnie wpływa na stan zdrowia młodego człowieka: poprawa sprawności fizycznej, zwiększanie wydolności oraz hartowanie organizmu. Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu zapewnia uczniom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości. Wyjścia na lodowisko stanowić będą dla dzieci doskonałą okazję do poznania sportów zimowych, co niejednokrotnie wyzwoli u nich chęć kontynuowania tych zajęć w chwilach wolnych od nauki w szkole. (Ilość miejsc ograniczona – maks. 15 osób).
  • Kawiarenka internetowa – Na zajęciach tych uczniowie zostaną wprowadzeni w świat Internetu, przestrzegając zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z informacji znajdujących się w sieci, a także krytycznego podejścia do ich wiarygodności. Nabędą umiejętności poszukiwania, porządkowania  i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Poznają zasady udostępniania danych z poszanowaniem praw autorskich i licencji. Ponadto w ramach tych zajęć, dzieci pod okiem nauczyciela będą miały okazję skorzystać z gier i platform edukacyjnych rozwijających ich umiejętności przedmiotowe.
  • Kodowanie/programowanie – Zajęcia z kodowania realizowane w czasie ferii zimowych będą kontynuacją programu innowacyjnego dla klas I -III „Koduj z klasą”. Zajęcia będą rozwijały logiczne myślenie, umiejętność współpracy i planowania. Dzieci będą pracować online oraz offline. Na spotkaniach będą kodować na macie do kodowania i na interaktywnym generatorze. Zajęcia uatrakcyjnią zabawy z kolorowymi kubeczkami, kodowanie za pomocą kolorowych sekwencji z pomocą Ozobotów oraz programowanie ruchu, dźwięku i sygnału Photona poprzez pracę na tablecie. Będą również pracować na platformach internetowych.
  • Programowanie dla klas IV-VI  na zajęciach tych najważniejsze będzie logiczne myślenie, ponieważ programowanie wymaga poznania szeregu algorytmów oraz rozumienia ich. Konieczne będzie też przewidywanie konsekwencji danego rozwiązania i planowanie działań. Programując trzeba stale przestrzegać pewnych zasad, a pominięcie jakiegoś elementu sprawi, że program nie zadziała – uczniowie nabędą więc umiejętności konsekwentnego dążenia do celu, będą myśleć twórczo, szukać nowych rozwiązań, nauczą się cierpliwości i wytrwałości. Programowanie jest dla wszystkich – jest to po prostu nauka jeszcze jednego języka, zwanego językiem przyszłości. To fantastyczna nauka poprzez logiczną zabawę!
  • Gry i zabawy z językiem angielskim – Uczestnictwo w spotkaniach z językiem angielskim ma na celu rozwijanie wśród uczniów postawy ciekawości, otwarcia na świat, tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie doświadczeń poprzez naukę języka angielskiego oraz kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia, prowadzone głównie poprzez zabawę i gry mają na celu zwiększenie pewności siebie u uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponadto uczniowie wzbogacą słownictwo i wykształcą umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym.Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150