Dzień 31 paździenika

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dzień 31 października dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dzień 31 października 2016 r – poniedziałek – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach 6.50 – 15.30.

Zajęcia na świetlicy środowiskowej odbywać się będą zgodnie z planem.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150