Bezpłatne przejazdy na liniach komunikacyjnych ZKM w Lęborku

Bezpłatne przejazdy na liniach komunikacyjnych ZKM w Lęborku

20 lipca 2018 Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.

W związku z powyższym, od 1 września 2018 r. do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach

komunikacyjnych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. uprawnieni będą:

 • dzieci w wieku od lat 4 do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  zameldowane na terenie Gminy Miasto Lębork, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna,
 • uczniowie szkół podstawowych, a także uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach  innego typu, 
  zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Lębork, na podstawie ważnej  legitymacji szkolnej,

Ponadto, wprowadzono zapis, który uprawnia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach
komunikacyjnych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o.:

 • uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 7 rok życia, a także uczniów klas gimnazjalnych
  szkołach innego typu działających na terenie Gminy Miasto Lębork, zamieszkujący
  na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska
  , na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Podstawą skorzystania z uprawnienia jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

Nie jest wymagany żaden dodatkowy dokument.

W załączeniu treść uchwały.

uch.XXXVI-553-2018_2018-07-20_o zm.uch.xxvi-443-2013 – bezpłatne przejazdy dla uczniów – zm. GNWL

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150