Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

W dniach 15-21.12.2020 odbyły się spotkania on-line dla klas I-VII w sprawie bezpieczeństwa w okresie świątecznym i sylwestrowym, a także bezpiecznych ferii zimowych, które w tym roku rozpoczynają się po przerwie świątecznej.
W spotkaniu uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej w Lęborku, którzy rozmawiali z uczniami na ww. temat.
Uczniowie z dużą aktywnością uczestniczyli w spotkaniach on-line, zadawali pytania nt. bezpieczeństwa, opowiadali o sytuacjach, które ich spotkały i radzili się co powinni robić w danej sytuacji.
Policjanci przedstawili dzieciom sytuacje, których powinni unikać; informować o wszystkim rodziców lub opiekunów; przypomnieli aktywne numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie potrzeby.. Poinformowali o tym, iż nadużywanie tych numerów jest karalne, a także uświadomili uczniom jakie kary mogą również ponieść za niepowołane zachowanie oni sami, a także przypomnieli o odpowiedzialnym zachowaniu wobec innych osób i zachowaniu ostrożności podczas ferii zimowych.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150