Akcja Edukacyjna "Łączy nas krew, która ratuje życie"

Akcja Edukacyjna „Łączy nas krew, która ratuje życie”

W dniach 8-16 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku odbyły się lekcje edukacyjne pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie”. W klasach IV-VI zajęcia poprowadziły nauczycielki przyrody: Marlena Paszkowiak i Justyna Witkowska-Zawisza, natomiast w klasach I-III wychowawcy klas. Po odtworzeniu filmu „Twoja krew- moje życie” odbyła się pogadanka na temat grup krwi, zasad bezpiecznego jej oddawania, przechowywania i wykorzystania. Podczas lekcji uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, które były podsumowaniem wiadomości o Honorowym Krwiodawstwie. Na koniec każdy uczeń otrzymał gadżety i ulotkę informacyjną dla rodziców.

 

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150