5 dni... 5 zadań...5 wydarzeń -  podsumowanie  konkursu

5 dni… 5 zadań…5 wydarzeń –  podsumowanie  konkursu

Wyzwanie Code Week z Projektu Uczymy Dzieci Programować podjęło się 299 nauczycieli, 8331 dzieci wzięło w nim udział, a 1495 wydarzeń zostało zgłoszonych do realizacji.

Drugoklasiści z naszej placówki również wzięli udział w tym projekcie od 15.10.2018 do 19.10.2018r.

Przystąpiliśmy do następujących zadań:

Dzień 1 – Poznajemy historię Code Week z programem Uczymy Dzieci Programować

Dzień 2 – Szukamy algorytmów z Uczymy Dzieci Programować

Dzień3 – Kodujemy informacje o naszej miejscowości z Uczymy Dzieci Programować

Dzień 4 – Tworzymy mapę swojej miejscowości z Uczymy Dzieci Programować

Dzień 5 – Wspólna zabawa z Uczymy Dzieci Programować – tworzymy plakat naszego programu.

Realizowaliśmy wskazane przez organizatorów zadania, ale również dokładaliśmy własne rozwiązania zagadnień. Za zaangażowanie i kreatywność klasa IIa, jako jedna z szesnastu w całym kraju, otrzymała szczególną nagrodę robota

OZOBOT BIT

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom  za  pomoc  w realizacji zadań konkursowych.

Celina Skibicka

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150