22 września- Światowy Dzień bez Samochodu

22 września- Światowy Dzień bez Samochodu

Tego dnia w świetlicy rozmawialiśmy o zanieczyszczeniach środowiska: „widzialnych”- śmieci oraz „niewidzialnych”- spaliny, środki chemiczne. Następnie dzieci wykonały w grupach piękne prace plastyczne na temat „Bezpiecznie dla środowiska”.

 

Nauczyciel świetlicy

Celina Wojtaszek

 

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150