14 październik 2019 r – Dzień Edukacji Narodowej


Klasy szóste biorą udział w apelu:

8.30 – 10.00 – klasa II B, VI A, VI B, VI C, VI S – aula + spotkanie z wychowawcą.

VI a – s. 23

VI b – s. 28

VI c – s. 6

VI s – s. 5

Obiad – godz. 10.00

10.00 – 11.30 – klasy I – V  spotkania z wychowawcami:

1 a – s. 24

1 b – s. 26

2 a – s. 20

2 c – s. 28

3 a – s. 34

3 b – s. 36

4 a  – s. 35

5 a – s. 19

5 b – s. 6

5 c – s. 31

5 d – s. 25

5 s – s. 32

Obiad godz. 11.30

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150