Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego 

dla klas II – III

 

Cele konkursu:

  • Wzbudzenie zainteresowania książką jako alternatywną formą spędzania czasu.
  • Budzenie wrażliwości estetycznej, etycznej, emocjonalnej i społecznej.
  • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku

 

Uczestnicy: Uczniowie klas II – III zgłoszeni do konkursu.

 

Przebieg konkursu:

  1. Uczniów biorących udział w konkursie czytają samodzielnie podane książki. Po upływie wyznaczonego terminu uczestnicy piszą test, który sprawdzają szkolni opiekunowie wg klucza przygotowanego przez organizatorów.
  2. Pierwszy etap odbędzie się 25 stycznia 2019 r. Drugi etap odbędzie się 24 maja 2019r.
  3. Za każde zadanie wykonane poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy punktu.
  4. Za każdy test można otrzymać do 20 pkt. Maksymalnie w całym konkursie można uzyskać 40 pkt.
  5. W czerwcu 2019 r. po weryfikacji protokołów końcowych i prac uczniowskich komisja ogłosi listę nazwisk zwycięzców oraz osób wyróżnionych (uczniowie klas II-III z najlepszym wynikiem w szkole).
  6. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

Wykaz lektur do I etapu:

Barbara Kosmowska – “Niezłe ziółko”

Elżbieta Zubrzycka – “Filip, Pusia i nowy przyjaciel”

 

Wykaz lektur do II etapu:

Renata Piątkowska – “Hebanowe serce”

Care Santos – “Sprzedam mamę”

 

Organizatorzy:

Celina Wojtaszek

Jolanta Dubrowska

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150