Spotkanie ze strażakiem

Spotkanie ze strażakiem

W dniu  03.10.2019 r.  uczniowie  klas pierwszych, drugich i trzecich  uczestniczyli  w spotkaniuz funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – starszym kapitanem Piotrem Krzemińskim Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lęborku, w ramach profilaktycznego programu wychowawczego szkoły.  Celem spotkania było podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci. Pan dowódca przybliżył dzieciom, na czym polega jego praca  i przekazał cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Szczególną uwagę zwrócił na czad, który jest uważany za „cichego zabójcę”. Dzieci dowiedziały się, skąd się bierze ten groźny, niebezpieczny gaz, utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać Straż Pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż Pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Nasz gość zaprezentował większość treści w atrakcyjnej formie dla dzieci – prezentacji multimedialnej.

     Spotkanie przebiegało w miłej  i serdecznej atmosferze,  za co bardzo dziękujemy.

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150