Pierwsza pomoc. Najważniejsze są tzw. "złote minuty".

Pierwsza pomoc. Najważniejsze są tzw. „złote minuty”.


Szybkie udzielenie pierwszej pomocy może nawet uratować życie, jednak większość ludzi boi się lub zwyczajnie nie wie, jak postępować z rannym.

Co roku w naszej szkole odbywają się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku szkolnym akcję tę zapoczątkowała klasa 3 b. Kolejne klasy to 5d, 2b, 2c, 5a, 6a, 1b.

Gdy będziesz świadkiem zdarzenia, w którym znajdą się  osoby poszkodowane, nie panikuj, nie uciekaj, nie bój się. Skup się, oceń sytuację i wezwij odpowiednie służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna).  Pamiętaj, aby informację o zaistniałym wypadku przekazać bardzo precyzyjnie (dokładne miejsce i okoliczności wypadku oraz czy mamy kontakt z rannym).

Jeśli wezwałeś już odpowiednie służby należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tzw. sztuczne oddychanie, 2 wdechy, 30 ucisków na klatkę piersiową, aż do momentu powrotu samodzielnego oddechu lub przyjazdu karetki. Podjęcie działań przedmedycznych może uratować komuś życie. Cztery tzw. złote minuty, to czas na przywrócenie zatrzymanej akcji serca. Pomyśl, bez żadnych narzędzi możesz uratować komuś życie!

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150